Yaratılış Atlası
"Gerçekten hayvanlarda da sizin için bir ders (ibret) vardır"
(Müminun Suresi, 21)
Şüphesiz Biz insanı, karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık.
(İnsan Suresi, 2)
"Şimdi ekmekte olduğunuz (tohum)u gördünüz mü? Onu sizler mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren Biz miyiz?
(Vakıa Suresi, 63)
"O, biri diğeriyle 'tam bir uyum'içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman'ın yaratmasında hiçbir 'çelişki ve uygunsuzluk'göremezsin.
(Mülk Suresi, 3)
Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler vardır.
(Zariyat Suresi, 20)
Sana ruh'tan sorarlar; de ki: "Ruh, Rabbimin emrindendir, size ilimden yalnızca az bir şey verilmiştir."
(İsra Suresi / 85)
 
Hayvanlardaki Yaratılış Delilleri İnsandaki Yaratılış Delilleri Bitkilerdeki Yaratılış Delilleri Evrendeki Yaratılış Delilleri Mikrodünyadaki Yaratılış Delilleri Metafizik Yaratılış Delilleri Yaratılış Atlası